Jednym z istotnych kierunków działalności firmy SELPRO jest projektowanie, handel i montaż systemów telewizji przemysłowej. Z uwagi na prowadzoną przez SELPRO politykę marketingową oferta niniejsza kierowana jest głównie do zakładów przemysłowych z różnych branż - od przetwórstwa rolnego, przez branżę cementowo-wapienniczą, przemysł chemiczny i energetykę, aż po hutnictwo. Wyrazem tego jest zakres tematyczny prezentowanej oferty handlowej obejmującej obok tradycyjnych urządzeń telewizji znanych z typowej praktyki instalatorskiej, także urządzenia dedykowane na warunki środowiskowe panujące w przemyśle.
Do najczęściej występujących negatywnych czynników należą:

Wszystkie w/w czynniki wymagają podjęcia odpowiednich środków zaradczych, w czym ma pomóc Państwu prezentowana oferta handlowa.

Oferta handlowa

OFERTA HANDLOWA CCTV
Szeroki asortyment urządzeń wizyjnych, w tym obudów przemysłowych na najtrudniejsze warunki środowiskowe, kamer wysokotemperaturowych, urządzeń do światłowodowej transmisji wizji itp. pozwala na eliminację wpływu większości negatywnych czynników przemysłowych. Więcej...

Trnsmisja wizji

URZĄDZENIA DO TRANSMISJI WIZJI
Na szczególną uwagę zasługuje oferta urządzeń do transmisji wizji kablem parowanym tzw. skrętką będąca własnym opracowaniem firmy sprawdzonym na wielu instalacjach. Do tej grupy urządzeń należą nie tylko aktywne nadajniki i odbiorniki do transmisji wizji po skrętce lecz także separatory galwaniczne zabezpieczające przed przenikaniem przepięć na wejścia urządzeń wizyjnych. Więcej...

Projekty i instalacje

PROJEKTY I INSTALACJE
Projektowanie, instalacje i serwis systemów telewizji przemysłowej to jeden z wiodących kierunków działalności firmy. SELPRO realizuje kompleksowe instalacje systemów telewizji przemysłowej zarówno do celów technologicznych, jak również do celów szeroko rozumianego nadzoru obiektów wraz z pracującymi tam ludźmi pod kątem BHP, czy ochrony mienia. Oferujemy profesjonalną obsługę od fazy opracowania założeń wstępnych, przez projekt po instalację i uruchomienie.Więcej...

| Home | Produkty | Automatyka | Telewizja | Szukaj | Kontakt | English version English |

Top