Studio Elektroniki Profesjonalnej SELPRO jest firmą inżynierską specjalizującą się w opracowaniach i wdrożeniach rozwiązań elektronicznych w systemach akwizycji danych, transmisji wizji i danych telemetrycznych. Oferta firmy skierowana jest głównie do zakładów przemysłowych, co znajduje wyraz zarówno w profilu produkcji firmy jak również charakterze oferty handlowej.

Działalność firmy obejmuje następujące kierunki działania:

Produkty

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Produkowane przez SELPRO urządzenia łączą w sobie, nowoczesną konstrukcję, estetyczny design i doskonałą jakość wykonania. Umiejętne połączenie techniki analogowej z cyfrową obróbką sygnału jest źródłem sukcesu oferowanych przyrządów pomiarowych. Szczególną grupę produkowanych urządzeń stanowią urządzenia do transmisji wizji kablami parowanymi będące wynikiem własnych prac rozwojowych oraz efektem doświadczeń nabytych w trakcie prowadzonych instalacji CCTV. Więcej...

Automatyka

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Oferta automatyki przemysłowej stanowi doskonałe uzupełnienie produkowanych przez SELPRO urządzeń pomiarowych. Specjalnością firmy są urządzenia do pomiaru przepływu i poziomu z zastosowaniem różnorodnych technik pomiarowych, pomiary przepływu w kanałach otwartych oraz bezinwazyjne pomiary przepływu metoda ultradźwiękową. Więcej...

Telewizja przemysłowa

INSTALACJE SYSTEMÓW CCTV
Istotnym kierunkiem działalności SELPRO są opracowania, kompletacje i montaż systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, znajomość branży i jej tendencji rozwojowych stanowi gwarancję optymalnego wyboru rozwiązań technicznych przy racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych. Więcej...

| Home | Produkty | Automatyka | Telewizja | Szukaj | Kontakt | English version English |

Top